top of page
Галерия
conference
audience
meeting
reserved
garden party
garden party
show
img_9034 2
IMG_0125
IMG_0141
coctail
catering
IMG_0107
Карта

По време на едногодишния съвместен проект с Национално Сдружение на Общините в Република България ( 10.12.2015 – 31.12.2016г.) , Скай Травел отговаря за цялостно организиране на поредицата от събития и отпечатване на рекламни материали


- национално събитие за общините от Южна България

- за 30 човека - гр. Велинград

- 2 бр. местни събития за общините от Северна България

- за 58 човека - гр. Велико Търново

- местно събитие за 19 човека - гр. Царево

- местно събитие за 23 човека - гр. Свиленград

- местно събитие за 30 човека - гр.  Албена

- фокус група - 20 човека - гр. Албена

bottom of page