conference
audience
meeting
reserved
garden party
garden party
show
img_9034 2
IMG_0125
IMG_0141
coctail
catering
IMG_0107
 

По време на едногодишния съвместен проект с Национално Сдружение на Общините в Република България ( 10.12.2015 – 31.12.2016г.) , Скай Травел отговаря за цялостно организиране на поредицата от събития и отпечатване на рекламни материали


- национално събитие за общините от Южна България

- за 30 човека - гр. Велинград

- 2 бр. местни събития за общините от Северна България

- за 58 човека - гр. Велико Търново

- местно събитие за 19 човека - гр. Царево

- местно събитие за 23 човека - гр. Свиленград

- местно събитие за 30 човека - гр.  Албена

- фокус група - 20 човека - гр. Албена

СОФИЯ 1527

УЛ. "ПЕТРА" 11-13. ОФИС 4

SKY TRAVEL

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ

02 423 1418

0885 559 901

office@sky-travel.info