top of page
Галерия
conference
audience
meeting
reserved
garden party
garden party
show
img_9034 2
IMG_0125
IMG_0141
coctail
catering
IMG_0107
Карта

Работна среща на оперативните лица за контакт по двустранното споразумение между НАП България И НАДА Румъния в Румъния (07 Септември 2016 - 09 Септември 2016)

Скай Травел извърши логистично осигуряване и организация на работна среща на оперативните лица за контакт по двустранното споразумение между НАП България и НАДА Румъния в изпълнение на Споразумение OLAF/2016/D1/022 с Европейската служба за борба с измамите (OLAF) за предоставяне на НАП на безвъзмездна финансова помощ по проект "Повишаване на административния капацитет на НАП в областта на контрола на вътреобщностната търговия чрез подобряване на взаимодействието между администрациите на държавите членки на ЕС в борбата с данъчните измами“, финансиран по програма “Херкулес III”, насърчаваща дейности в областта на защитата на финансовите интереси на ЕС.
Тридневното събитие се състоя в 4-звезден хотел "Class" в Букурещ, Румъния, като екипът ни се погрижи за настаняването, изхранването и пребиваването на 45 участници.

bottom of page