top of page
Галерия
IMG-b7419548573f01b03bfdff36d00b2885-V
IMG-edcb30b69c0a6b9c137157b0317f093b-V
IMG-a6a47cf895c5c91391d71be1a6068867-V
IMG-8773841ec0b2559c244c66b14b90da32-V
IMG-8082a14cc4b436bdf892ab60a2734d1e-V
IMG-17e2d0c980c084bae0f8257a37caf020-V
IMG-39d262066924e64f2e13281e646f8a09-V
Карта

Осигуряване на дейностите по информация и комуникация по проект BG16M1OP002-1.011–„Подобряване мониторинга на качеството на питейните води”, финансиран по Оперативна програма „Околна среда” 2014-2020“

   Извършените услуги:

 

  • логистично осигуряване на пресконференция в гр. София на 1.07.2019 год. за 50 човека

  • изготвяне на покани

  • изготвяне на прессъобщение

  • наем на зала и техника

  • осигуряване на кетъринг

  • извършване на регистрация

  • осигуряване, комплектоване и раздаване на материали

  • фотозаснемане

  • изработване на 2 ролбанера

  • дизайн, изработване, доставка и монтаж на 11 броя билбордове

bottom of page