top of page
conference
audience
meeting
reserved
garden party
garden party
show
img_9034 2
IMG_0125
IMG_0141
coctail
catering
IMG_0107

Провеждане на пресконференция на КЗСУО -  30.10.2017г в гр. Търговище за 20 човека

За успешното протичане на събитието, Скай Травел допринесе с:

  • подготовка на покана (електронна), която включва: място, дата, час, контактно лице, съгласувана с Възложителя

  •  осигуряване на зала и мултимедия 

  •  подготовка на мултимедийна презентация: представяща целите, дейностите, постигнатите до момента резултати и очакваните резултати

  • подготовка на прессъобщение

  • осигуряване на кетъринг 

  • подготовка на презентационни материали

  • осигуряване присъствието на 3 представители на 3 различни медии – регионални и местни

  • публикуване на платени публикации в медиите

bottom of page