top of page
conference
audience
meeting
reserved
garden party
garden party
show
img_9034 2
IMG_0125
IMG_0141
coctail
catering
IMG_0107

Като част от съвместната ни работа с ИПА, ние от Скай Травел организирахме следните събития:

- Обучение на тема „Предизивкателствата на Председателството“ и Обучение на тема „Представителство и преговори в Съвета на ЕС“ (13 Септември 2017 - 14 Септември 2017) - 30 участника

- Тридневно събитие (Годишен форум на ИПА) в к.к. Боровец на 8-10 ноември 2017 г  -  60 участника

- Годишна среща на франкофоните в гр. София, Парк хотел Москва на 15 ноември 2017 г  - 60 участника

Дейностите, които Скай Травел извърши са:

  • Осигуряване/наемане на климатизирана и технически оборудвана зала

  • Осигуряване на техническо оборудване за провеждане на обученията, както и техническата му поддръжка по време на обученията

  • Изготвяне и поставяне на указателни табели за улесняване достъпа на участниците в обученията до залите за провеждането им

  • Брандиране на залите за провеждане на обученията

  • Зареждане с минерална вода в залата за провеждане на обученията

  • Осигуряване на кафе пауза

  • Осигуряване на обяд

  • Извършване на регистрация

bottom of page