ТИЙМБИЛДИНГ

Успешният бизнес се дефинира освен с месечната печалба, а и с това колко мотивиран и щастлив е вашия екип. Инвестирайки в екипа си, инвестирате и във вашия бизнес. Тиймбилдинг програмите ни ще допринесат за:

  • изграждане на социалните връзки 

  • по – добра  работната комуникация

  • повишаване на креативността

  • позитивното настроение в екипа

  • пречупване на междуличностната бариера

Което от своя страна ще допринесе за по-добра продуктивност на екипа в перспектива.

СОФИЯ 1527

УЛ. "ПЕТРА" 11-13. ОФИС 4

SKY TRAVEL

ОРГАНИЗИРАНЕ НА СЪБИТИЯ

02 423 1418

0885 559 901

office@sky-travel.info