Удостовенение за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност
Застрахователна полица "Отговорност на туроператора"
Удостоверение за администратор на лични данни
Сертификат за качество