top of page
conference
audience
meeting
reserved
garden party
garden party
show
img_9034 2
IMG_0125
IMG_0141
coctail
catering
IMG_0107

Организиране на групови специализирани обучения по Проект „Компетентни и мотивирани служители на Община Белоградчик" (01 Юли 2015 - 17 Юли 2015)

На дати 1 – 3 юли и 7-9 юли Буливент къмпани извърши следните дейности:

 • организиране на тридневно обучение за по 32 служителя: извън гр Белоградчик на до 300 км от него – хотел Балкан, Чифлика;

 • настаняване в единични стаи на 32 души в хотел Балкан 3 звезди;

 • осигуряване на 2 нощувки, 2 закуски, 3 обяда и 2 вечери; 6 кафе паузи за 32 души

 • наем на зала и оборудване за 3 дни;

 • осигуряване на транспорт до мястото на обучение и обратно


На дати 13-14 юли и 16 - 17 юли Буливент къмпани извърши следните дейности:

 • организиране на двудневно обучение за по 32 служителя: извън гр Белоградчик на до 300 км от него – хотел Балкан, Плевен;

 • настаняване в единични стаи на 32 души в хотел Балкан 3 звезди;

 • осигуряване на 1 нощувка, 1 закуска, 2 обяда и 1 вечеря; 4 кафе паузи за 32 души

 • наем на зала и оборудване за 2 дни;

 • осигуряване на транспорт до мястото на обучение и обратно


По време на мероприятията екипът на Буливент къмпани:

 • Отговаряше за подредба на зала, осигуряване на обучителна техника, подредба на материали

 • посреща участниците в конференцията;

 • състави списък на присъстващите в конференцията;

 • при регистрацията раздаде на участниците материалите,

 • осигури изхранването съгласно предвидените в програмата часове, както и следи за спазване на заявени и предоставени количества и обем

 • осигури снимков матирал от  проведената конференция

 • осигури подкрепа и съдействие на участниците при настаняването им в хотел и изготви списъци за настаняване

bottom of page