top of page

ЗА НАС

    Скай Травел е дружество, основано през 2005 година, като дейността му обхваща всички услуги в сферата на туризма.

    Услугите , върху  които Скай Травел сега слага акцент са събитийният мениджмънт, конгресният и инсентив туризъм. Ние Ви предлагаме един лесен и удобен начин да организирате идеалното събитие, било то с бизнес характер или от лично естество.


    Екипът на Скай Травел се заема изцяло с логистиката, подготовката и осъществяването на мероприятието. Изхождайки от идеята, ние асистираме с планирането, посрещането и настаняването на Вашите бизнес партньори и спомагаме за успешното осъществяване на събитието. Водейки се от Вашите идеи, желани резултати и зададен бюджет, ние превръщаме Вашата идея в реалност .

Проект: № BG16RFOP002-2.092-0222-C01
Наименование: „Подкрепа на предприятия, регистрирани по Закона за туризма като туроператор или туристически агент, за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19 “

Главна цел: Осигуряване на оперативен капитал за справяне с последиците от пандемията COVID-19 на българските микро-, малки и средни предприятия, извършващи туроператорска и/или туристическа агентска дейност по Закона за туризма.
 
Бенефициент: СКАЙ ТРАВЕЛ ЕООД
Обща стойност: 10 698.53 лв., от които 9 093.75 лв.
европейско и 1 604.78 лв. национално съфинансиране.
 
Начало:   21.12.2020 г.
Край:        21.03.2021 г.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.095-2958
Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент: Скай Травел ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа:  25 699,96 лв

 
Начало: 12.03.2021г.
Край: 12.06.2021г.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.097-4779
Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки
 
Бенефициент: Скай Травел ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 2683,11 лв
 
Начало: 21.05.2021г.
Край: 21.08.2021г.

Проект и главна цел: BG16RFOP002-2.101-1454

Подкрепа чрез оборотен капитал за МСП, засегнати от временните противоепидемични мерки 

Бенефициент: Скай Травел ЕООД

Общата стойност на заявлението за подкрепа: 3676,47 лв 

Начало: 15.07.2021г.

Край: 15.10.2021г.

ЕКИП
bottom of page